Voor 22:00 uur besteld, volgende bezorgdag in huis! Bezorgdagen dinsdag tot en met zaterdag. GRATIS verzenden!

Algemene voorwaarden voor deelname aan een winactie via de website, Facebookpagina of Instagram pagina’s van Ourganixx B.V:  @ourganixx, @eikenprocessierups

 1. De organisator van deze wedstrijd is Ourganixx B.V. te Voorst

 2. Deelname is kosteloos en zonder verplichting tot aankoop van goederen. Door deelname aan een winactie accepteert de gebruiker deze algemene voorwaarden. Per deelnemer is slechts één deelname geldig.

Ourganixx behoudt zich het recht voor om je zonder opgave van redenen op enig moment te diskwalificeren of jouw deelname te weigeren, dan wel de prijs niet uit te keren, bijvoorbeeld in het geval dat je één van deze algemene voorwaarden overtreedt, de actie probeert te manipuleren dan wel op een andere onwettelijke manier de actie probeert te beïnvloeden.

3. Deelname staat open voor personen, woonachtig in Nederland, die bij

deelname minstens 18 jaar of ouder zijn.
De deelnemer van het spel is de persoon die is gebonden aan het

e-mailaccount/gebruikersnaam op Ourganixx, Facebook of Instagram, welke is gebruikt voor het registreren om deel te kunnen nemen aan de wedstrijd.

4. Enkel prijzen die worden beschreven in de winactie kunnen worden gewonnen.

5. De winnaar zal door Ourganixx B.V. worden gekozen uit alle deelnemers.

6. De uitslag kan niet worden beïnvloed door veelvoudige deelname.
De winnaars worden op de hoogte gebracht via e-mail, Facebook, Instagram of een bericht via Ourganixx.nl

7. De winnaar heeft 7 dagen de tijd om te reageren op dit bericht, zodat de prijs kan worden verstuurd. Na deze termijn behoudt Ourganixx B.V. zich tot het recht om een nieuwe winnaar te kiezen.

8. Ourganixx B.V. is niet verantwoordelijk voor het niet ontvangen of te laat lezen van e-mails of berichten. Door het accepteren van de prijs, gaat de winnaar ermee akkoord dat zijn/haar naam naar redelijkheid kan worden gebruikt voor promotionele doeleinden zonder enige compensatie.

9. De looptijd van een actie wordt bekend gemaakt een post op Instagram.

10. Uitslagen worden bekend gemaakt via @ourganixx en @eikenprocessierups.
Ourganixx B.V. is niet aansprakelijk voor gebreken veroorzaakt door post- of verzendingsbedrijven, ofwel voor het in ontvangst nemen van de prijs door een onbevoegd persoon.

11. De prijs is niet inwisselbaar voor geld. Prijzen zijn niet op naam overdraagbaar. Als de winnaar om wat voor reden dan ook de prijs niet zou aannemen, is Ourganixx B.V. niet aansprakelijk voor een alternatieve prijs.

12 Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Dergelijke verzoeken worden niet beantwoord.

Ourganixx B.V. behoudt zich het recht om de winactie geheel of gedeeltelijk op te schorten of aan te passen.

13. Ourganixx B.V. behoudt zich tevens het recht om deze voorwaarden te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving.

14.Ourganixx B.V. is niet aansprakelijk voor schade en/of ander nadeel voortvloeiende uit de actie.

15. Elke deelnemer gaat ermee akkoord dat zijn persoonlijke gegevens opgeslagen worden in de database van Ourganixx B.V. Daarbij verleen je – bij deelname aan een dergelijke actie van Ourganixx B.V. toestemming voor de verwerking van jouw gegevens. De gegevens die Ourganixx B.V. verkrijgt in het kader van deze actie worden conform de relevante wet- en privacy regelgeving behandeld. Toestemming voor het gebruik van persoonsgegevens kan te allen tijde worden ingetrokken door een e-mail te sturen naar info@ourganixx.nl.

16. Op deze actie, de spelvoorwaarden en alle – met de actie verband houdende geschillen – is het Nederlands recht van toepassing.

Ourganixx B.V. behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving de spelvoorwaarden te wijzigen dan wel de actie te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot situaties waarin sprake is van fouten in de soft- en/of hardware en overige technische en/of juridische redenen.