Definities:

Ourganixx: Ourganixx B.V.; Nijenbeekseweg 20, 7383 BD Voorst (gem. Voorst); Postbus 6, 7380 AA Klarenbeek; Telefoonnummer: 0575 – 471 231 (werkdagen 9:00 – 17:00 uur); E-mailadres: info@ourganixx.nl; KvK-nummer: 77875176; Btw-identificatienummer: NL861180112B01

Affiliate: Iedere natuurlijke- of rechtspersoon die de Algemene Voorwaarden Affiliates heeft aanvaard en door Ourganixx is geaccepteerd als Affiliate.

Affiliate registratie

Als Affiliate krijg je een persoonlijke referral link. Aankopen van derden die via deze referral link traceerbaar zijn, komen voor de Affiliate in aanmerking voor commissie. Het Affiliate Programma wordt uitgevoerd middels een plugin van AffiliateWP, of ander soortgelijk programma.

Affiliate Programma

Als een potentiële klant op een referral link klikt wordt een cookie op zijn/ haar browser bewaard om deze referral te volgen. Deze cookie wordt bewaard voor 30 dagen om de potentiële klant de mogelijkheid te geven om na te denken over de aankoop.

Een referral wordt niet toegekend als:

  1. De klant bij de aankoop een andere browser gebruikt dan welke hij/ zij bij het eerste bezoek (na het klikken op de referral link) heeft gebruikt. Of als de klant de cookies tussentijds verwijdert of blokkeert.
  2. De klant de aankoop na 30 dagen uitvoert (omdat de cookie dan verlopen is).

Commissie en betalingen

Als Affiliate kun je 10-20% commissie verdienen op verkopen (excl. btw en excl. verzendkosten) die geplaatst zijn via jouw affiliate link.

Ourganixx betaalt de commissie in euro’s uit op een Nederlandse bankrekening, in de eerste week van iedere maand. Ourganixx betaalt alleen commissie over verkopen die ouder dan 30 dagen zijn. De commissie wordt uitbetaald als deze minimaal eur 25,- bedraagt.

Ourganixx behoudt zich het recht voor om verkopen af te wijzen als voor commissie in aanmerking komend. Onder andere, maar niet beperkt tot, de volgende redenen:

Affiliate aanvraag

Ourganixx behoudt zich het recht voor om een Affiliate aanvraag af te wijzen. Ourganixx is niet verplicht om de reden van de afwijzing mede te delen. Om onderstaande redenen, maar niet beperkt tot, kan een aanvraag geweigerd worden:

Aansprakelijkheid

Ourganixx aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade of verlies die door de Affiliate of derden in het kader van deze Affiliate samenwerking wordt geleden. De Affiliate is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van zijn account gegevens; waaronder naam, adres en bankrekeningnummer. Ourganixx is niet aansprakelijk voor vertraging en/of fouten in de uitbetaling wegens onjuiste of onvolledig accountgegevens.

Overige

De Affiliate zal geen toezeggingen doen en/ of verplichtingen aangaan voor of namens Ourganixx.

De Affiliate is niet gerechtigd om (een deel van) de Affiliate overeenkomst over te dragen aan een derde.

Ourganixx is gerechtigd om deze Algemene Voorwaarden te veranderen.

Deze Algemene Voorwaarden Affiliates worden uitsluitend beheerst door het Nederlands recht en eventuele geschillen kunnen alleen aan een Nederlandse rechter worden voorgelegd.